Länktips Slipskungen

HotellGöteborg.com banner

Välkommen till


Polisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . sePolisradio . se
 • Missa inte: STS Alpresor - vinterPassa på Just nu!

 • Polisradio

  Varmt välkommen till polisradio.se!
  Vi har hittills haft 21760 besökare!

  För att lyssna på svenska polisens polisradio-trafik kan man använda sig av en polisradio eller en sk. polisscanner. Det finns också flertalet olika webbsajter på Internet där man kan lyssna på polisradio direkt över Internet via live-sändningar. Detta görs vanligtvis mha en mp3-ström eller winamp-sändning. För att lyssna på polisradio på Internet kan man t.ex. använda mp3-uppspelar-programmet Winamp.

  När man väl har programmet installerat på sin dator kan man enkelt lyssna på polisradio via någon av utsändningarna via Internet som vanligtvis sänder dygnet runt.

  Lyssna på Polisradio i...
  - Borås (asx) | Borås (pls) | Borås #2 (pls)
  - Gävle (pls)
  - Gällivare (pls)
  - Helsingborg (pls)
  - Knivsta (pls)
  - Landskrona (pls)
  - Ludvika (pls)
  - Malmö (pls)
  - Motala (pls)
  - Oslo, Norge (pls)
  - Smedjebacken (pls) | Smedjebacken #2 (pls)
  - Polis i Stockholm (asx) | Polis i Stockholm (pls)
  - Ambulans i Stockholm (pls)
  - Taxi i Stockholm (pls)
  - Sundsvall/Härnösand/Hudiksvall (pls)
  - Växjö (pls)
  - Växjö #2 (pls)

  Om radio-scanner och polisscanner

  En scanner är en radiomottagare. Den kan automatiskt scanna olika frekvensband. Frekvensbanden kan man i allmänhet själv programmera in. Man kan även spara specifika frekvenser i minnesbanker och scanna enbart på dessa.

  Med en tillräckligt avancerad scanner kan man i stort sett avlyssna det mesta. Däremot är det betydligt svårare att avlyssna viss digital trafik som GSM-telefoner och trådlösa hemtelefoner av typen DECT. Dessa änvänder kryptering av talet.

  Populära saker att scanna på brukar vara t.ex. polisen, brandkåren, ambulansen, flygtrafik, analoga trådlösa telefoner (959-960 MHz FM för basstationen). Vidare kan man lyssna på avlägsna radiostationer som sänder musik, radioamatörer, åkare, jägarradio, fartygstrafik, NMT 450, ja det finns mängder av områden att avlyssna med en scanner.

  Polisens telefonnummer i Sverige

  Polisens nya nationella telefonnummer underlättar för dig som vill få kontakt med Polisen. 114 14 är numret du ska ringa då du har ärenden till Polisen som inte är akuta. Till exempel när du vill göra en anmälan, få upplysningar eller tipsa Polisen.

  Det nya numret 114 14 ska användas för icke akuta ärenden till Polisen Det kan röra sig om till exempel:

 • Anmälan av brott
 • Tips kring brott
 • Upplysningar om passfrågor, trafikfrågor, migrationsfrågor och tillståndsfrågor. Vid larm – ring 112
 • 112 är fortfarande nödnumret du ska ringa vid akut hjälp och då det är fara för liv, egendom eller miljö. Nödnumret 112 är till för dig som behöver omedelbar hjälp av till exempel polis, räddningstjänst eller ambulans.

  Gamla telefonnummer till Polisen gäller fortfarande
  De gamla lokala telefonnumren till polisen kommer att fungera även i fortsättningen. När man ringer dem så kommer man att kopplas automatiskt till samma svarsfunktion som 114 14.

  Polisen i Sverige

  Förutom ren brottsbekämpning handhar polisen även utfärdande av pass, trafikfrågor, tillståndsgivning, vapenärenden, hittegods och narkotikafrågor. Man jobbar också med anmälningar vid brottsmisstanke och förebyggande av brott.

  Det brottsförebyggande arbetet underlättas bland annat genom en polisorganisation där närpoliser har ansvaret för en stor del av det dagliga arbetet. En närpolis ska kunna arbeta inom flera områden, t.ex. trafik och övervakning, men också med vissa av de brottsutredningar som tidigare gjorts vid kriminalavdelningarna.

  Polisens arbetsuppgift kan vara att patrullera vissa geografiska områden i bil, på cykel , till häst eller fots och ingripa när någon behöver hjälp eller om de ser något misstänkt. Polisen får akuta utryckningsuppdrag, t.ex. om en butik blivit rånad eller om det har hänt en trafikolycka. Övervakning av idrottsevenemang, popgalor eller demonstrationer är andra uppdrag. Vid trafikövervakning kontrolleras hastighet, nykterhet eller fordonens utrustning och last.

  Polisen informerar olika grupper i samhället om hur man förebygger brott. Man är till exempel ofta med i trafikundervisningen samt lag- och rättsundervisningen i grundskolan. Det händer också att polisen deltar i antinarkotikakampanjer tillsammans med exempelvis skola, socialtjänst, kriminalvård och tull.

  Att spana efter misstänkta personer och försvunna föremål är andra exempel på polisuppgifter. Polisen skriver också rapporter och protokoll efter olika ingripanden och händelser.

  Observera att Polisradio.se själva inte står för tillgängliggörandet av polisradio-sändningarna på något sätt. Vi informerar endast kring den teknik som finns idag. Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta de radiosändningsansvariga.

  Polisens rapporteringskoder

  01 = Barn borta
  02 = Barn omhändertaget
  03 = Bedrägeri
  04 = Bedrägligt beteende
  05 = Brand
  06 = Brand automatlarm
  07 = Bråk i bostad
  08 = Bråk annat
  09 = Dödsfall
  10 = Efterlyst
  11 = Fylleri
  12 = Rattfylleri
  13 = Förargelse / ofredande
  14 = Försvunnen person
  15 = Hemfridsbrott
  16 = Olaga intrång
  17 = Hjälp service
  18 = Skärpt beredskap
  19 = Räddning / haveri
  20 = Kontroll person / fordon
  21 = Lägenhetsundersökning
  22 = Misshandel
  23 = Misshandel grov
  24 = Mord / dråp
  25 = Olaga hot
  26 = Bombhot
  27 = Våldtäkt
  28 = Sedlighets brott övriga
  29 = Skadegörelse
  30 = Stöld / inbrott
  31 = Stöld annat
  32 = Snatteri
  33 = Snatteri lul
  34 = Personrån / väskrykning
  35 = Rån väpnat
  36 = Rån övrigt
  37 = U / passlagen
  38 = Skottlossning
  39 = Våld / hot mot polis
  40 = Våld / hot mot tjänsteman öv
  41 = Sjukdomsfall olycksfall
  42 = Arbetsolycka
  43 = Självmordsförsök
  44 = Psykiskt sjuk
  45 = Handräckning
  46 = Larm överfall
  47 = Larm inbrott
  48 = Larm bedrägeri
  49 = Larm sabotage
  50 = Larm annat
  51 = Båt pågående stöld
  52 = Båt anträffad stulen
  53 = Cykel pågående stöld
  54 = Cykel anträffad stulen
  55 = Mfordon pågående stöld
  56 = Mfordon stöld ur/från
  57 = Mfordon anträffat stulet
  58 = Trafikbrott
  59 = Trafikolycka personskada
  60 = trafikolycka vilt
  61 = Trafikolycka annat
  62 = Transport person / eskort
  63 = Transport annan
  64 = Trafikhinder
  65 = Trafikkotroll
  66 = Brott mot sjölagen
  67 = Hittegods68 = Husrannsakan
  69 = Ol lokala ordningsföreskr
  70 = Brott mot alkohollagen
  71 = Narkotikabrott
  72 = Brott mot vapenlagen
  73 = Knivlagen
  74 = Jaktlagstiftningen
  75 = Djur skadat / dött / omhänd
  76 = Ofog barn / ungdom
  77 = Avrapportering tidigare hr
  78 = Bevakningsuppdrag
  79 = Annat / Övrigt
  80 = Pl 11, lvm, lvu
  81 = Utbildning
  82 = Miljöbrott

  Åtgärdskoder


  100 = Dubbelfört
  101 = Anmälan rar
  102 = Primärrapport
  103 = Trafikmålsant., rapport
  104 = Trafikmålsant., minnes
  105 = Arrestantblad
  106 = Omhändertagandeblad
  107 = Minnesanteckningar
  108 = Förhör
  109 = Beslagsprotokoll
  110 = Spaningsanteckningar
  111 = Anmälan annan myndighet
  112 = Ordningsbot
  113 = Pareringsanmärkning
  114 = Falskt larm ( larm hr)
  115 = Ej spaningsresultat
  116 = Ej utryckning / återkallat
  117 = Ingen åtgärd / ej brott
  118 = Rapporteftergift
  119 = Avlägsnade
  120 = Avvisad
  121 = Medling / tillsägelse
  122 = Målsägaren
  123 = Utfört
  124 = Överlämn till annan enhet / pmynd
  125 = Allmänt larm
  126 = Ej meddelat åtgärd
  127 = Telefonkonsultation
  128 = Brist på resurser
  129 = Återöppnad för komplettering
  130 = Övergång till sommartid
  131 = Övergång till vintertid

  Relationskoder


  R200 = Autonoma grupper
  R201 = Idrott
  R202 = Klotter
  R203 = Krog
  R204 = MC-gäng
  R205 = Rasist
  R206 = Rave
  R207 = Satanist
  R208 = Ungdom
  R209 = Djurrättsaktivist
  R210 = EU kontroll
  R211 = Viltolycka björn
  R212 = Viltolycka hjort
  R213 = Viltolycka lo
  R214 = Viltolycka ren
  R215 = Viltolycka rådjur
  R216 = Viltolycka varg
  R217 = Viltolycka vildsvin
  R218 = Viltolycka älg
  R219 = Viltolycka annan
  R230 = Räddning enligt polislagen
  R231 = Räddning enligt räddningstjänstlagen
  R232 = UL Används för kodning av planerade insatser
  R233 = BF Används för kodning av planerade insatser
  R240 = Gränsöverskridande spaning
  R241 = Förföljande över landsgräns
  R242 = Biträde annat län
  R246 = Hatbrott
  R247 = Våld mot barn
  R248 = Våld mot kvinna
  R249 = Våld mot polis
  R250 = Festivalrelaterat
  R251 = Åldringsbrott
  R252 = Avslutat av turlagsass
  R253 = Åtgärdat av npo
  R254 = Projekt
  R255 = Projekt Knut den stores torg
  R256 = Projekt LineroR257 = Särskild händelse

  Polis i fält, förfrågan till basstation


  CBR = Centrala bilregistret
  FFC = Chassienummer
  FFR = Registernummer
  IM = Ingripandemeddelande
  ISP = Allmän fråga i MSP
  NSP = Register över efterlysta fordon
  NPN = Fråga på persons mantal
  MSP = Register över efterlysta
  PBR = Person- och belastningsregistret
  PEF = Ovanligt efternamn
  PET = Tidsnummer
  PFT = Födelsetid
  PNR = Personnummer
  PSP = Passregistret
  Q = Standard fråga
  QB = Bevakning
  QC = Chassie
  QF = Ägare
  QG = Standard gammalt nr
  QK = Körkort
  QP = Polisfråga
  QR = Register
  QS = Skatt
  QST = Teknisk fråga på fordon
  QT = Tekniskt
  QKG = Allmän fråga på körkort
  RAD 1 = Förekommer i Passregistret
  RAD 2 = Förekommer i Pbr
  RAD 3 = Förekommer i Msp

  Räddningstjänstens Koder  1 = Ambulans
  2 = Förtur
  3 = Transport
  4 = Avd.Transport
  21 = Skallskada
  22 = Benbrott
  24 = Förgiftning tabletter
  26 = Epilepsi
  27 = Blödning
  28 = Brännskada
  29 = BB fall
  30 = Ögonskada
  40 = Brandkåren
  41 = Bygdebrand
  42 = Bärgningskåren
  43 = Kriminalen
  44 = Mord
  71 = Alkohol (Etyl)
  72 = Narkoman
  73 = Psykisk sjuk
  74 = Våldsam
  75 = Andningsvårigheter
  76 = Medvetslös
  77 = Hjärta
  78 = Drunkning
  79 = Hjärnblödning
  80 = Rattfull
  81 = Misshandel
  82 = Dös (Mors)
  83 = Svår trafikolycka
  84 = Självmord
  85 = Polis
  86 = Missfall87 = Förgiftning (intox)
  0 = Förlossning
  00 = Blödning
  01 = Gasning
  02 = Hängning
  03 = Tabletter
  04 = Falsk krupp
  05 = Mordfall befaras
  06 = Drunkning
  07 = Medvetslös
  08 = Hjärta
  09 = Fylla / Slagsmål
  10 = Diabetes
  11 = Stöm olycka
  12 = Hjärnblödning
  13 = Trafikolycka
  14 = Epilepsi

  Prioritetsnivåer


  Prio-1 = Akutfall
  Prio-2 = Brådskande transport
  Prio-3 = Ej brådskande transport

  Boka Stockholm Hotell

  Copyright (c) 2005-2023 / Polisradio . se
  Bedfinder Se dina favoritmatcher live med CANAL+ Web TV Euroflorist.se SmartGirl SmartGuy Travelpartner Travelstart